Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Půlnoční hora

Jean Marie de Roblés

Bastien je neobyčejný člověk. Pracuje jako školnik jezuitskeho lycea, ale veškerý volný čas věnuje studiu tibetskeho lamaismu a duchovnim cvičením. Straní se společnosti a žije osaměle jako skutečný buddhistický mnich. Jeho izolace ovšem skonči, když se do sousedství přistěhuje mladá svobodná matka Rose. Ta se o svérazného Bastiena začne zajimat a nakonec se rozhodnou, že společně odjedou do Tibetu. V záhadné zemi však odhalí tajemství, jež možna měla zůstat navždy skryta.
Brilantní román Jeana-Marie Blase de Robles je podivuhodnym svědectvim o duchovnim hledání a zoufalé touze po vykoupení, které v mnohem připomene nejlepší prózy Hermanna Hesse.

Více informací