Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Margaret Thatcherová a její politika

Hynek Fajmon

Tato elektronická publikace byla vytvořena v roce 2013, v roce úmrtí Margaret Thatcherové.
Tištěné druhé vydání knihy poslance Evropského parlamentu Hynka Fajmona vyšlo při příležitosti osmdesátých pátých narozenin bývalé premiérky. V úspěšné "politické biografii" se autorovi (jenž původně vystudoval historii) podařilo skvěle skloubit důkladnou práci historika s rozhledem a zkušenostmi aktivního politika hájícího pravicové hodnoty. K českému čtenáři se tak dostává první kompletní biografie političky, jejíž odkaz je stále živý a inspirativní. Více informací