Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Sama mezi Indiány

Ettore Biocca

Jen zřídkakdy se podaří to, co se poštěstilo italskému etnografu Ettore Bioccovi - získat pohled nejen pozorovatele, ale i přímého účastníka, ženy, která se stala součástí pro nás dosud neprobádaného světa Indiánů na Orinoku. Na svých výzkumných cestách se autor sešel s Helenou Valerovou, běloškou, která byla jako dítě v roce 1937 unesena indiány. Sdílela s nimi dvacet let tvrdého života a po dvaceti letech se vrací se svými dětmi do civilizace ke svým rodičům a sourozencům. Valerová vypověděla Bioccovi svůj příběh, bez přibarvování.

Všechno, co stojí psáno v této takřka neuvěřitelné historii, není výplod obraznosti, nýbrž popis, někdy dramatický, někdy poetický, života skutečně prožitého. Práva jsou jména indiánských kmenů, práva jména osob i míst, pravé jsou jednotlivé epizody. Později jsme se autor setkal s mnoha osobami a skupinami Yanoámů, u nichž Valerová žila, a přesvědčil se o pravdivosti toho, co mu vylíčila s takovou jasností a plastičností. V knize, kterou zde předkládáme se Biocca úzkostlivě držel ústního vyprávění, snažil se zachovat jeho tvrdou formu, právě proto, aby jeho hodnota dokumentu zůstala plně zachována. Když se Helena Valerová v roce 1958 vrátila na salesiánskou misii, její původní rodina ji odmítla přijmout – už pro ně byla Indiánkou. Proto její závěrečný výrok zní jako smutné poselství: „Představovala jsem si u bílých všechno úplně jinak.“

Tato kniha je vzrušujícím, úchvatným i jímavým příběhem dívky, která prožila dvacet dva let v daleké Amazonii, uprostřed jednoho z posledních přírodních národů. Yanoámové dlouhou dobu tvořili uzavřený svět, do něhož se všichni jejich sousedé báli vstoupit. Tito rození válečníci vzbuzovali v okolí hrůzu, přestože žili pořád ještě v době kamenné. Jde o ojedinělé svědectví o každodenním životě těchto lidí, o jejich bojích i slavnostech, o jejich úzkostech i radostech, včetně jejich intimního světa; o tom, jak šamani léčili nemocné, jak muži vyvolávali duchy hekurá, jak vyráběli jedy, pohřbívali své mrtvé, tančili a zpívali.

Unesena Indiány, zůstala sama mezi Indiány, aby žila s Indiány. Zápis o existenci lidí, kteří zmizeli v nenávratnu dějin.

Doplněno původními 11 barevnými a 51 černobílými fotografiemi z archivu autora a misionáře Luigiho Cocca.

Část výtěžku z prodeje této knihy putuje na konto Nadace Velká Amazonie.

Více informací