Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Partonyma č. 6/2013

Šesté číslo čtvrtletníku Patonyma nese podtitul „Slova o psaní, psaní o slovech“. V rubrice Konteplum se Vladimír Novotný zabývá problémem současné české literární kritiky. Upozorňuje, že esejistická kritika se vytrácí, důsledkem toho mizí i zájem o kvalitní české autory. Aleš Misař ve svém článku Cizeléři, sopky, škrtači se poetickým způsobem vrací k velikánům české literatury 20. století (K. Čapek, B. Hrabal, V. Nezval, K. Toman) a snaží se o reflexi jejich tvůrčích postupů. Jana Orlová ve svém článku zdůrazňuje v procesu tvůrčího psaní smyslovost. Hana Chadimová píše o historii nakladatelství Paseka. Kamil princ se věnuje neodekadenci, jejímu místu v literatuře a současným autorům. Kateřina Malá recenzuje odbornou knihu Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní Jiřího Studeného. Kamil Princ ve své kritice upozorňuje na přednosti i stinné stránky básnické sbírky Lunoryty Aleše Misaře. Stejně tak jako Aleš Misař recenzuje sbírku Sekunda křiku autora současné homosexuální poezie Kamila Marcela Hodáčka. V rubrice Textáž básníci připomínají velká jména české poezie a adresují jim své verše či zdůrazňují důležitost slov a jazyka v básnickém umění svou rozmanitou poezií. Prozaické texty korespondují s tématem Partonym a zakončují rubriku. V rubrice Setkání se pozornost upírá k básníku Miloši Vodičkovi. Rubrika Kruhy obsahuje rozhovor s Václavem Francem a představení nových knih autorů Střediska východočeských spisovatelů. Texty jsou doplněny fotografiemi, kolážemi, fixážemi aj. Více informací