Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Paměti imaginárního kamaráda

Matthew Dicks

Budo má ohromnou kliku. Je na světě už mnohem déle než většina imaginárních kamarádů. Navíc vypadá jako normální člověk. Jen je zkrátka imaginární. Vidí a slyší ho pouze osmiletý Max. Největší starost Budovi dělá, aby na něj Max nepřestal věřit, protože pak by zmizel. Max je jiný než ostatní děti, trpí ne přesně definovanou poruchou. To ale Budovi nevadí, Maxe bezvýhradně miluje a je jeho andělem strážným. Nedokáže ho ochránit jen před učitelkou paní Pattersonovu, která přišla o své vlastní dítě a věří, že ona jediná je schopna se o Maxe náležitě postarat. Když učitelka Maxe unese, Budo se ho snaží zachránit. Není to ale snadné, protože Budo nemůže komunikovat s vnějším světem. Nakonec se musí rozhodnout, co je důležitější: Maxovo štěstí, nebo jeho vlastní existence.

Matthew Dicks pracuje jako učitel na základní škole. Vystřídal různá zaměstnání od manažera u McDonald´s až po DJ na svatbách, ale pro psaní se mu hodilo především to, že je kreativní a přizpůsobivý. Paměti imaginárního kamaráda jsou jeho třetí knihou, první přeloženou do češtiny.

"Zábavné a dojemné... Budův svět je stejně realistický, jako je on sám imaginární. Kéž bychom všichni mohli mít kamaráda, jako je Budo!" - Library Journal

Více informací