Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Balada o pilotovi

Jiří Stránský

Novela, napsaná podle skutečné události, se odehrává v prvním poválečném roce 1946. Hrdinou je pilot Emil Malík. Za války bojoval v Británii a dostal se i do Sovětského svazu, kde ale nesplnil to, co od něj kremelští vládci očekávali. Po válce se proto stává nepohodlným i československým komunistům, kteří se už připravují na převzetí moci, a chce odejít i s rodinou do Holandska.
Politické drama se v novele významného českého autora prolíná s milostným příběhem, ztrácením a znovunalézáním lásky hlavního hrdiny a jeho manželky Karly.

Kniha Jiřího Stránského seznamuje čtenáře s velmi problematickým obdobím československých dějin. Snaží se přiblížit co nejpřesněji historická fakta, připomíná jména důležitých aktérů tohoto období, jako je Ludvík Svoboda, jehož role v tehdejší a pozdější době byla nejednoznačná. Setkáme se i s postavou generála Heliodora Píky, který byl v roce 1949 ve vykonstruovaném procesu obviněn z velezrady a popraven.

Balada o pilotovi je koncipovaná jako útržky příběhů, v nich najdeme chvilky strávené s rodinou těsně po válce, ale i vyprávění Emila Malíka o tom, co zažil za války. Nalezneme v nich i náznaky těžkých chvil prožitých Karlou ve vězení a váhání, jak znovu navázat na život před válkou. Z mozaiky vyčteme, čemu všemu museli tito lidé čelit a jak se bez své viny dostávali na seznam nepřátel, které je nutno tvrdě postihovat. Je možné, že si hodně lidí povzdechne, že už nechce číst o nespravedlnosti a politických intrikách, že chce jít dál. Ale snaha o zveřejnění osudů jednotlivých lidí, kteří se dostali do konfliktu s nastupující totalitou přispěje k omezení schematického chápání historie, rozdělující svět na dobrý a zlý podle toho, kdo zrovna tu historii interpretuje. Za každou událostí stojí konkrétní lidské příběhy, nejen těch, jejichž jména se v učebnicích dějepisu objevují, ale i těch, kteří zůstávají v pozadí, zapomenutí a bezejmenní.

https://www.youtube.com/watch?v=XjwKvyDDg2M

Více informací