Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Perimetrie

Karolína Skorkovská

Kniha, která na našem knižním trhu dosud chyběla, je určena pro oftalmology a optometristy.

V knize jsou popsány principy perimetrie s důrazem na nejrozšířenější statickou perimetrii. Jsou rozebrány postupy při provádění perimetrie, analýzy změn v zorném poli, informace obsažené na výtisku vyšetření a jejich interpretace. Samostatná kapitola je věnovaná moderním perimetrickým metodám jako je modrožlutá perimetrie určeným zejména pro časnou diagnostiku glaukomu. Další část publikace pojednává o typických nálezech v zorném poli u různých očních onemocnění. Součástí knihy je kompendium, ve kterém jsou defekty zorného pole rozděleny do několika kategorií a pro jednotlivé skupiny uvedena diferenciálně diagnostická rozvaha a indikovaná vyšetření.

Více informací