Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Green school Bali a dobrovolničení jako vědomá pomoc druhým

Alexandra Kroppová

Kniha plná fotografií je první knihou představující mezinárodní školní unikát Green School Bali veřejnosti. Tento ambiciózní vzdělávací model byl vystavěn uprostřed indonéské džungle výhradně z přírodních materiálů a zakomponován doprostřed nedotčené přírody, aby se děti lépe učily nejen tradičním předmětům, ale osvojili si především lásku k přírodě a ekologii jako celku. Dokonalé sepětí s přírodou umocňuje fakt, že jednotlivá stavení i třídy nemají zdi, okna ani dveře. Jsou přirozeným vzdušným open air spacem! Škola snů je současná realita, jež podporuje žáky v rozvoji jejich talentů a osobních nadání a proto si mimo jiné vysloužila titul: „Nejzelenější škola na Zemi." Tento „zelený manifest” povzbuzuje k vědomému počínání a k odpovědnému bytí s vděčností a milující laskavostí vůči všem a všemu, co nás životem provází a obklopuje. Povinná četba pro dospělé i děti inspiruje k štědrosti, ohleduplnosti a vybízí k pomoci druhým včetně ochrany životního prostředí. Záměrem je osvojení si sociální odpovědnosti, altruismu a vytváření komunit v globálním pojetí.

Kniha také obsahuje rady pro budoucí dobrovolníky. Více informací