Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Pravomil Raichl

Jaroslav Čvančara

Výpravná publikace Jaroslava Čvančary představuje mimořádný životní příběh Pravomila Raichla. Na základě vzpomínek, rozsáhlé korespondence a dalších archivních pramenů se autor zabývá zejména Raichlovou účastí v odboji proti dvěma totalitním režimům, které zásadním způsobem ovlivnily osudy celých generací. Významnou částí knihy je rozsáhlá obrazová příloha, v níž je otištěna řada dosud nepublikovaných dobových fotografi í a dokumentů.

Pravomil Raichl se odmítl jako osmnáctiletý mladík na jaře 1939 smířit s rolí pasivní oběti a odešel za hranice s cílem bojovat se zbraní v ruce za obnovení československého státu. Při pokusu o překročení hranice Sovětského svazu byl zadržen a odsouzen k pěti letům vězení v pracovním táboře Gulagu.
Později bojoval v československé zahraniční jednotce a došel z Buzuluku až do Československa.
Následně byl pro své názory komunisty odsouzený k smrti (později zmírněno na doživotí). Z vězení v Leopoldově se mu v roce 1952 (!) podařilo utéci. Dostal se do Západního Německa, kde sloužil ve strážní jednotce.
Po "sametové revoluci" byl rozhodnut demonstrativně zastřelit komunistického prokurátora Vaše, což překazilo jeho vlastní úmrtí... Více informací