Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Jánabráchismus v České republice

Titul obsahuje výčet několika desítek osob, které v uvedeném období měly různý díl moci a vlivu. Vyjma stručné charakteristiky jsou u každé osoby uvedeny vazby na další vlivné postavy. Z celkové propojenosti lze následně získat možný náhled mocenských a klientelistických sítí v uvedeném období a jejich změnu. Osobní vztahy a vazby hrají v každodenním životě podstatnou roli. Čtenář dobře ví, že „správné“ známosti (s řezníkem, se zelinářem, s lékařem apod.) byly v dobách komunismu částí skutečné osobní moci a vlivu jednotlivce a tvořily podstatnou část jeho společenské „prestiže“. A stejný závěr platil i po roce 1989 a platí dodnes. Při udělování státních zakázek či obsazování veřejných funkcí jsou i nadále neformální osobní vazby řádově důležitější než oficiálně vyhlášená kritéria pro takový výběr. Mít blízko k centru politické (a tím i ekonomické) moci se obecně vyplácí. Účelem publikace je nabídnout čtenáři částečný přehled o mediálně známých mocenských vazbách mezi vlivnými politiky, úředníky, manažery státních či polostátních firem, lobbisty a byznysmeny mezi lety 2010 až 2017. Čtenář v publikaci najde jména jako Václav Klaus, Martin Ulčák, Roman Janoušek, Martin Roman, Jana Nagyová, Ivo Rittig, Libor Grygárek, Radek Pokorný, Andrej Babiš, Martin Nejedlý, Miloš Zeman a řadu dalších známých či méně známých jmen. Ze vzájemné propojenosti a z „vah“ jednotlivých osob lze následně stanovit centrum politické moci a žebříček vlivu jednotlivých „hráčů“ za určité období – a jejich časovou změnu. Sestavení takových přibližných žebříčků za období let 2010–2013 a 2014–2017 je další ambicí Fondu. Publikace ale může posloužit i jako prostá „encyklopedie“ osobních vazeb nebo klientelismu. Ilustrativní grafické znázornění vazeb bez časového rozlišení jejich aktuálnosti přikládáme v příloze této tiskové zprávy. Více informací