Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění

Milena Bartlová

Publikace je základní učebnicí pro studující dějin umění i dalších kulturně-historických oborů a je jediným učebním textem tohoto druhu v češtině. Obě vydání z let 2003 a 2010 jsou dlouhodobě rozebraná. Nakladatelství UMPRUM učebnici vydává v revidované a aktualizované podobě doplněné o obrazový doprovod, který v původním vydání chyběl. Vychází jako PDF a ePub. Grafika Kateřina Šuterová a Tereza Saitzová.
Velikost e-knihy je 29 MB. Více informací