Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Daňový řád 2019

Michal Hanych, Lenka Hrstková Dubšeková

Meritum Daňový řád 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: principy správy daní, problematika správy daní a její součásti, sankce a soudní řízení. Výklad je doplněn o praktické přílohy, například vzory podání, tabulky a schémata, termínový kalendář, a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2019. Z novinek pro rok 2019 vybíráme: - Bude zavedeno obecné protizneužívací pravidlo v souvislosti s účinností směrnice ATAD. - V publikaci naleznete nově zapracovaná soudní rozhodnutí, která dotvářejí správu daní. - Významně byla přepracována první kapitola a kapitola věnující se soudnímu řízení. Více informací