Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Angličtina Krok za krokem

Miloslava Pourová

Co na této knize nejvíce oceníte?
V knize jsou zastoupeny tyto prvky:
- jednoduché texty s kvalitní slovní zásobou;
- slovní zásoba zaměřená na běžná témata denního života;
- gramatika vycházející přímo z textů s číselnými odkazy a okamžitým vysvětlením;
- vzorové příklady v gramatice přeložené do češtiny;
- slovní zásoba s výslovností a českým překladem;
- rozšiřující slovní zásoba;
- otázky k textům s českým překladem;
- cvičení s možností vyjádřit se vlastními slovy (ihned s řešením);
- obraty pro potřebné konverzační situace;
- testy (ihned s řešením);
- překlady (ihned s řešením);
- typické chyby českých studentů (ihned s řešením). Více informací