Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Introduction to RNAi and miRNA pathways

Petr Svoboda

Dráhy malých RNA jsou skupinou drah využívajících malé RNA k sekvenčně specifické represi. Tento soubor článků o drahách malých RNA má původ ve zprávě vypracované pro European Food and Safety Authority (EFSA) v letech 2016 a 2017. Text byl nově rozčleněn do dvanácti kapitol a doplněn úvody; vypuštěn byl naopak materiál podléhající autorskému právu třetích stran. Devět kapitol je věnováno drahám malých RNA ve zvířatech a rostlinách, zbývající tři připadají na obecný úvod a problematiku extracelulární RNA. Více informací