Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Náhrobní kámen vydal své tajemství

Ivana Hasalová

Mayské ruiny Palenque leží v mlhou zahalené džungli východního Mexika. Chrám nápisů je nejpůsobivější stavbou místa. Mexický archeolog Alberto Ruz Lhuillier v roce 1952 odvalil kámen uvnitř Chrámu nápisů a našel pohřební hrobku Pakala Velikého. David Freidel, mayský specialista z Jižní metodistické univerzity, říká, že hrobka obsahuje Pakalův sarkofág, na němž je vyryt obraz "pohledného mladíka, boha kukuřice, který se chystá vystoupit na oblohu podél kosmického Stromu světa". Jiný výklad poskytl Erich von Däniken, který v postavě mladého muže spatřuje astronauta, neboť jeho ruce jakoby svíraly páky podobající se těm, které známe z letadel či kosmických lodí. O tom, co vyjadřuje tato záhadná náhrobní deska, se vedou dodnes čilé diskuze. Maurice Cotterell za použití acetátových kopií náhrobní desky, kterou kladl jednu přes druhou, došel k mnoha bizarním obrazům. Jiří Wojnar, který se taky pokusil o výklad basreliéfu míní - "Překreslování motivu na acetátové folie by bylo nesmírně zdlouhavé. Počítač je rychlý, spolehlivější a především přesnější." To je sice pravda, ale v té době acetátové folie ani počítač nebyly k mání, proto výsledky těchto badatelů byly vědeckými kruhy odmítnuty. Nyní máte jedinečnou příležitost spatřit obrazy, které pomocí postranních znaků jsou odkryty bez výdobytků moderní doby, proto je nemůže nikdo zpochybnit, a navíc dávají smysl a ztotožňují se s hlavním výjevem na náhrobní desce. Dozvíte se více o tajemství mayské kultury. Více informací