Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae

Veronika Opletalová, Tomáš Vojtíšek

Abstracts from the 9th Postgradual and 7th Postdoctoral Scientific Conference of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Hradec Králové, 23–24 January 2019 Dedicated to the 50th Anniversary of the Founding of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové and 27th National Students’ Scientific Conference of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Hradec Králové, 16–17 April, 2019. Více informací