Strana 99 Strana 99

„Otevřete knihu na straně 99 a čtěte, vyjeví se vám kvalita celé knihy“
Ford Madox Ford, 1873-1939

Nenásilná komunikace

Marshall B. Rosenberg

„KNIHY MARSHALLA ROSENBERGA POKLÁDÁM ZA ZÁKLAD toho, co se můžeme dočíst o efektivní komunikaci. Jeho přístup umožňuje respektovat odlišné názory, reflektovat emoce druhého, i kdyby byl třeba rozzlobený, a přitom si udržet odstup a zvládnout vlastní emoce. Jako lidé se se schopností nenásilné komunikace nerodíme, ale můžeme se ji díky autorovým knihám naučit.“ –
Tatjana Šišková, mediátorka

Nenásilná komunikace představuje nejen určitou metodu, ale ucelený pohled na svět. Je založena na naslouchání sobě i partnerovi a ochotě vnímat potřeby a pocity sebe samého i toho druhého. Tak napomáhá k řešení konfliktů a názorových rozdílů a rozvíjí vztahy založené na vzájemné úctě, vcítění a spolupráci.
Knihu, která byla pro nové vydání důkladně revidována, ocení čtenáři se zájmem o témata efektivní komunikace, školitelé v oblasti komunikace, učitelé, vychovatelé a všichni, kdo kdy ve svých vztazích narazil na potíže a přejí si je transformovat. Více informací